Lịch khởi hành

Tất cả ngày trong tuần
Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật: Giường nằm 1 tầng
Thứ 3, 5, 7 Giường nằm 2 tầng
 
Giảm cho khách mua sớm và vé đoàn

Tư vấn online
Hot line:(84-4) 3942 0554 / 3942 8436

 

ĐĂNG KÝ

Thứ 3, Ngày 30 tháng 12 năm 2014, 17:58

Dịch vụ hộ chiếu, visa

 

                                                                                     1/ DUYỆT VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM
                                                                                              
Duyệt Visa nhập cảnh VN cho quốc tịch thường 

STT

Loại visa

Phí (USD)

Thời gian làm

Thủ tục

01

01 tháng 1 lần

15

2 ngày

Lấy thông tin trên mặt HC và ngày vào VN

02

01 tháng nhiều lần

20

3 ngày

03

03 tháng nhiều lần

25

3 ngày

 


                                                                                                     Duyệt Visa nhập cảnh VN cho khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Châu Phi

STT

Loại visa

Phí (USD)

Thời gian làm

Thủ tục

01

01 tháng 1 lần

55

2 ngày

Lấy thông tin trên mặt HC và ngày vào VN, các khách này cần giấy bảo lãnh

02

01 tháng nhiều lần

65

3 ngày

03

03 tháng nhiều lần

70

3 ngày

 


                                                                                                2/ GIA HẠN, CẤP MỚI VISA VIỆT NAM CHO KHÁCH HÀN QUỐC,TRUNG QUỐC VÀ CHÂU PHI
                                                                                                     
Visa cấp ở Đại sứ quán hoặc HCM nhập cảnh Tân Sơn Nhất)

STT

Loại Visa hiện tại

Làm tiếp loại Visa

Phí  (USD)

Thời gian

 làm

 

 

 

 

Ghi chú

01

Miễn visa thị thực

Cấp mới 1 tháng 1 lần

80

7 ngày

Sẽ có thông báo cụ thể đến khách hàng

Cấp mới 3 tháng 1 lần

215

10 ngày

Cấp mới 3 tháng nhiếu lần

245

10 ngày

02

Gốc visa C1

Gia hạn 1 tháng 1 lần

65

7 ngày

Cấp mới 3 tháng 1 lần

215

10 ngày

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

245

10 ngày

03

Gốc visa C2,B1, B2, B3

Gia hạn 1 tháng 1 lần

65

7 ngày

Gia hạn 3 tháng 1 lần

100

10 ngày

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

185

10 ngày

 

 
                                                                                                     3/ GIA HẠN CẤP MỚI VISA VIỆT NAM CHO KHÁCH QUỐC TỊCH THƯỜNG

 

STT

Loại Visa hiện tại

Làm tiếp loại Visa

Phí (USD)

Thời gian làm

Ghi chú

01

Miễn visa thị thực

Cấp mới 1 tháng 1lần

55

5 ngày

Sẽ có thông báo cụ thể

Cấp mới 3 tháng 1 lần

185

10 ngày

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

205

10 ngày

02

Gốc visa C1

Gia hạn 1 tháng 1 lần

20

4 ngày

Cầp mới 3 tháng 1 lần

185

10 ngày

03

Gốc visa C2,B1,B2,B3

Gia hạn 1 thang 1 lần

50

7 ngày

Giá trị 6 tháng

Gia hạn 3 tháng 1 lần

90

7 ngày

Sẽ có thông báo cụ thể

04

Gốc visa C2, B1, B2, B3, B4

Cấp mới 1 tháng1 lần

70

7 ngày

Cấp mới 3 tháng 1 lần

90

7 ngày

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

175

7 ngày

   07:     Gốc visa D làm mới 1 tháng 1 lần giá 50 USD